ความผิดสำเร็จแล้ว?! ‘ศรีสุวรรณ’บุก ป.ป.ช.ร้องสอบจริยธรรมร้ายแรง’นายกฯ’

“ศรีสุวรรณ”บุก ป.ป.ช.ร้องสอบจริยธรรมร้ายแรงนายกฯ ชี้ไม่มี กม.ใดให้คนนอกขึ้นเครื่องไป UN ได้ เทียบกรณีนำรถราชการไปใช้นอกภารกิจราชการ ระบุมีผู้ท้วงแล้ว ดังนั้นนายกฯถือว่าความผิดสำเร็จแล้ว

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช.เพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัย กรณีนายกรัฐมนตรีเศรษฐา และคณะ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 (UNGA 78) ระหว่างวันที่ 19 – 23 ก.ย.ด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินไทย TG 8832 โดยใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชนกว่า 30 ล้านบาท โดยพาลูกสาวและคนนอกที่ไม่ใช่ข้าราชการขึ้นเครื่องไปด้วยนั้น เป็นการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่และถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำดังกล่าว มีชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางกับนายกรัฐมนตรีที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่เป็นข้าราชการการเมืองไปด้วย อาทิ นักธุรกิจเอกชน , บุตรสาวนายกรัฐมนตรี รวมทั้งนำผู้สื่อข่าวที่เป็นเอกชนที่มิใช่ผู้สื่อข่าวของทางราชการ ร่วมขบวนไปด้วย เพื่อไปคอยรายงานข่าวสร้างภาพให้กับตนเองเป็นการเฉพาะนั้น อาจถือได้ว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ซึ่งต้องห้ามตาม ม.186 ประกอบ ม.184 ของรัฐธรรมนูญ 2560

กรณีดังกล่าว แม้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าในส่วนของลูกสาวนายกเศรษฐา เป็นการอกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเองทั้งหมดนั้น สังคมยังสงสัยว่า เครื่องบินเช่าเหมาลำของทางราชการนะไม่ใช่เครื่องบินส่วนตัว อยากจะเอาใครไปด้วยก็ได้หรือ มีการเก็บเงินคนนอกได้ด้วยหรือ ใครเป็นคนอนุมัติ แล้วออกใบเสร็จในนามใคร แล้วการลงบัญชีงบดุลจะต้องแสดงในส่วนใด และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553) อย่างไร

กรณีนี้มีผู้ท้วงติงอยู่ก่อนเดินทางแล้ว แต่กลับยังคงเดินหน้าไปจนได้ ดังนั้น เมื่อนายกฯ และคณะกลับมา ก็ถือว่าความผิดสำเร็จแล้ว และเรื่องทำนองนี้ ป.ป.ช.เคยมีคำวินิจฉัยไว้แล้ว ไม่ต่างอะไรกับนำรถราชการไปใช้ในภารกิจที่ไม่ใช่ราชการ ซึ่งก็มีบทลงโทษมามากต่อมากแล้ว

“ด้วยเหตุดังกล่าว องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและนำความมายื่นร้องให้ ป.ป.ช.ดำเนินการไต่สวน และวินิจฉัยเอาผิดนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจดังกล่าวฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยมิชอบและฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง” นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

– 006


ขอบคุณเนื้อหาจาก แนวหน้า https://www.naewna.com/politic/759252