ด่วน ! กกต.ชัก “ใบดำ-ใบแดงแรก” ชงศาลฎีกา ฟัน “เกศกานดา” ผู้สมัคร สส.ประชาธิปัตย์ แจกเงินซื้อเสียง

ด่วน ! กกต.ชัก

วันที่ 15 พ.ย.66 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต.ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ น.ส.เกศกานดา อินช่วย ผู้สมัคร ส.ส.เขต 16 กทม.พรรคประชาธิปัตย์ และนางดวงฤดี พันธุ์สมตน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 มาตรา 73 (1) ประกอบมาตรา 138 วรรคหนึ่ง พร้อมดำเนินคดีอาญากับบุคคลทั้งสอง หลังไต่สวนแล้วรับฟังได้ว่า ระหว่างวันที่ 17 – 19 เม.ย.66 ที่หมู่บ้านร่มทิพย์ ซ.หทัยราษฎร์ ถ.หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร นางดวงฤดี ผู้ถูกร้องที่ 2 ซึ่งเป็นประธานหมู่บ้านร่มทิพย์ และเป็นผู้ช่วยหาเสียงของ น.ส.เกศกานดา ผู้ถูกร้องที่ 1 ได้ไปพบปะและติดต่อผู้ร้องที่บ้านเพื่อหารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยจะให้เงินคนละ 500 บาท เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ น.ส.เกศกานดา

ต่อมาวันที่ 19 เม.ย.ผู้ร้องได้สนทนาทางโทรศัพท์กับดวงฤดี ขอให้ผู้ร้องจดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่งให้แก่นางดวงฤดี แล้วจะให้เงินแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรายชื่อละ 500 บาท พร้อมทั้งพูดขอให้ลงคะแนนให้แก่ น.ส.เกศกานดา ซึ่งปรากฏตามคลิปบันทึกเสียงการสนทนา จากนั้นวันที่ 22 เม.ย.ผู้ร้องได้ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้แก่นางดวงฤดี จำนวน 4 รายชื่อ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยนางดวงฤดี แจ้งว่าให้มารับเงินสัปดาห์หน้า และวันที่ 25 เม.ย.66 นางดวงฤดีให้เงิน 2,000 บาท แก่ผู้ร้องเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ น.ส.เกศกานดา ซึ่งปรากฏวีดีโอคลิปบันทึกเหตุการณ์ที่นางดวงฤดีเดินมาให้เงินแก่ผู้ร้องบริเวณรั้วหน้าบ้านของนางดวงฤดี เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานดังกล่าวแล้วเป็นการสนทนาเกี่ยวกับการจดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยจะให้เงินแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนละ 500 บาท เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนให้กับ น.ส.เกศกานดา ไม่ได้ปรากฏว่ามีการสนทนาเกี่ยวกับผู้สังเกตการณ์เลือกตั้งแต่อย่างใด อีกทั้งในวันเลือกตั้งผู้ร้องก็ไม่ได้ไปทำหน้าที่ผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง อีกทั้งนางดวงฤดีให้ถ้อยคำรับว่าคลิปบันทึกเสียงและวีดีโอคลิปประกอบคำร้องเป็นเสียงของตนเอง

ส่วน น.ส.เกศกานดา ให้ถ้อยคำว่านางดวงฤดีเป็นผู้ช่วยหาเสียงของตนเอง มีหน้าที่แจกเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครและร่วมเดินหาเสียงเลือกตั้งกับตน โดยในช่วงเวลาที่ตนไม่ได้หาเสียงเลือกตั้งจะให้นางดวงฤดี หาเสียงเลือกตั้งเอง แสดงให้เห็นว่าบุคคลทั้งสองรู้จักสนิทสนมกันเป็นอย่างดี โดยในช่วงหาเสียงเลือกตั้งนางดวงฤดี มีหน้าที่แจกแผ่นพับแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งและเดินหาเสียงเลือกตั้งร่วมกับ น.ส.เกศกานดา และในช่วงที่ น.ส.เกศกันดา มิได้หาเสียงเลือกตั้งก็จะให้นางดวงฤดี หาเสียงเลือกตั้งเอง ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของ น.ส.เกศกานดา และนางดวงฤดี จึงไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวน กรณีจึงปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า น.ส.เกศกานดา ก่อหรือสนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ นางดวงฤดี ซึ่งเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้เงินดังกล่าวแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองซึ่งเป็นการทุจริตการเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 มาตรา 73 (1) ประกอบมาตรา 138 วรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผลการเลือกตั้ง ส.ส.กทม.เขตเลือกตั้งที่ 16 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ น.ส.เกศกานดา ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของ กกต.ยังได้สั่งให้มีการกันผู้ร้องในคดีนี้ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการติดต่อจากนางดวงฤดี ให้จดรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดีตาม พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต.2560 มาตรา 46 ประกอบระเบียบ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี 2563 ข้อ 5 และข้อ 6 ด้วย


ขอบคุณเนื้อหาจาก สยามรัฐ https://siamrath.co.th/n/492831