ประชาธิปัตย์ วุ่นหนัก จุรินทร์ ชิงลาออก รักษาการหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ วุ่นหนัก จุรินทร์ ชิงลาออก รักษาการหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ ยังวุ่นไม่เลิก นายจุรินทร์ ชิงลาออกจาก “รักษาการหัวหน้าพรรค” หลังมีชื่อ นายนราพัฒน์ เป็นรักษาการหัวหน้าพรรค

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคปชป. เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลาออกจากตำแหน่งรักษาการหัวหน้าพรรคแล้ว โดย นายจุรินทร์ได้ทำการแจ้งผ่านกลุ่มไลน์กรรมการบริหารพรรค สาเหตุสืบเนื่องจาก กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง มีการระบุชื่อ นายนราพัฒน์ แก้วทอง รักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นเอกสารแจ้งอัพเดทสถานะพรรค แม้ว่าทางกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้ว แต่เพื่อไม่ให้มีข้อสงสัยประเด็นข้อกฎหมาย และให้การจัดประชุมใหญ่วิสามัญพรรคราบรื่น นายจุรินทร์จึงแสดงเจตจำนงลาออกจากรักษาการหัวหน้าพรรค ในเวลา 14.07 น. อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ นายนราพัฒน์ ยังไม่ได้เป็นรักษาการหัวหน้าพรรค เนื่องจากต้องประชุมกก.บห.ก่อน เพื่อทำการพิจารณา ก่อนมีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญพรรคครั้งต่อไป

ประชาธิปัตย์ (1)

ประชาธิปัตย์ (1)

โฆษกพรรคปชป. กล่าวอีกว่า เอกสารที่ทางกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมือง ออกประกาศ คือ เมื่อวันที่ (21 ก.ย. 66) ซึ่งเป็นการประกาศก่อนที่ นายจุรินทร์ จะยื่นเรื่องลาออก โดยเป็นการแจ้งข้อมูลพรรคการเมือง 82 พรรค ที่ดำเนินการอยู่ ส่วนใครยื่นเอกสารให้กองทุนฯ จึงมีการเปลี่ยนชื่อรักษาการหัวหน้าพรรคนั้น มองว่าเป็นการให้ข้อมูลของกองทุนฯเอง ส่วนข้อมูลผิดหรือไม่ คงตอบแทนกองทุนฯไม่ได้ ส่วนเรื่องที่มีรายชื่อ นายนราพัฒน์ เป็นรักษาการหัวหน้านั้น ตนมองว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนมากกว่า และไม่อยากให้นำมารวมกัน เพราะในส่วนของเอกสารที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงมา ในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคแต่ละครั้งจะมีรองหัวหน้าพรรค ซึ่งรองหัวหน้าพรรคภาคเหนือจะอยู่ลำดับแรก และเมื่อนายจุรินทร์ลาออก จึงมีการแจ้งไปที่ กกต. และกกต.จึงแจ้งหนังสือกลับมายังพรรคว่า เมื่อนายจุรินทร์ลาออก ลำดับถัดไปคือ นายนราพัฒน์ จึงได้เลื่อนขึ้นมาแทน

จากเรื่องดังกล่าว ทางพรรคได้โต้แย้ง โดยทำหนังสือถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งนายสรรเสริญ สมะลาภา รักษาการรองหัวหน้าพรรค ได้ชี้แจงไป และตนได้มีการตรวจกฎหมายสองฉบับ ทั้งรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีการระบุไว้ถึงกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองลาออก หรือเว้นว่างจากตำแหน่ง แต่ระบุไว้ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่ง พ.ร.บ.ประกอบรัญธรรมนูญ ระบุไว้ว่า “หากหัวหน้าพรรคลาออกกระบวนการต้องทำอย่างไร แต่กฎหมายที่พรรคการเมืองระบุไว้ให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรค” ทางพรรคจึงต้องกลับมาดูข้อบังคับว่าเขียนไว้ว่าอย่างไร ซึ่งของพรรคเราเขียนไว้ชัดเจนว่าหัวหน้าพรรคต้องรักษาการ ซึ่งเราแจ้งไปยังนายทะเบียนพรรคการเมืองให้ทราบ เพราะเรามั่นใจในรัฐธรรมนูญ ในกฎหมายพรรคการเมือง และมั่นใจในเจตนารมณ์ข้อบังคับพรรคปชป. ว่านายจุรินทร์ ยังคงเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อแจ้งกกต.ไปแล้ว กกต.ก็รับทราบและไม่ได้มีข้อโต้แย้งกลับมา โดยเอกสารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองฉบับล่าสุด วันที่ (12 ต.ค. 66) มีการเว้นว่าง ไม่ได้ระบุชื่อใคร

ประชาธิปัตย์ (2)

ประชาธิปัตย์ (2)

โฆษกพรรค กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมเชื่อว่าคงเป็นความคลาดเคลื่อน ไม่อยากไปพูดว่ามีความผิดพลาดตรงไหน และเชื่อว่าทุกคนไม่ได้มีเจตนาร้าย ฉะนั้น เป็นหน้าที่ของพรรคที่เราจะต้องมาพูดคุยกันในส่วนของข้อบังคับพรรค ว่าเรื่องนี้ระบุอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดข้อถกเถียงขึ้น แต่เคยมีการประชุม กก.บห.พรรคเมื่อวันที่ (21 มิ.ย. 66) ได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวมาเพื่อพูดคุยกัน และที่ประชุมมีมติให้นายจุรินทร์ยังคงดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าพรรค


ขอบคุณเนื้อหาจาก BRIGHTTV.CO.TH https://www.brighttv.co.th/news/politics/acting-party-leader