ลุ้นต่ออีกเฮือก! ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดี ‘พิธา-ก้าวไกล’ ไปพุธ 22 พ.ย.อีกรอบ

ยังไม่จบ! ศาลรัฐธรรมนูญนัดถกต่อปมสถานะ ‘พิธา-ก้าวไกลแก้มาตรา 112’ ต่อ 22 พ.ย.

15 พ.ย.2566 – ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมปรึกษาคดีที่นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร ทนายความพระพุทธะอิสระ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่าการกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 1) และพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 2) ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ… เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปราย และกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันพุธที่ 22 พ.ย.2566 เวลา 09.30น.

ส่วนคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้อง ส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่นายพิธา (ผู้ถูกร้อง) เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใดๆ อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสส.ของนายพิธา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายพิธา หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ตำแหน่งสส.ของนายพิธา ว่างลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (2) โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยและสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สส.นับแต่วันที่ 19 ก.ย.2566 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย ต่อมานายพิธา ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา พร้อมบัญชี ระบุพยานเอกสาร และพยานวัตถุ ฉบับลงวันที่ 2 ต.ค.2566 และบัญชีระบุพยานบุคคลเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 18 ต.ค.2566

โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปราย และกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันพุธที่ 22 พ.ย.2566 เวลา 09.30น.

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ได้มีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งไปเฝ้าติดตามหลังจากที่วานนี้ มีการนำเสนอว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีการวินิจฉัย 2 เรื่องดังกล่าวในวันนี้ แต่ในข้อเท็จจริงตามเอกสารข่าวของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ชี้แจงคือเป็นเพียงการพิจารณาต่อเท่านั้น และยังไม่ได้มีการกำหนดนัดวันปรึกษาหารือแถลงด้วยวาจาและลงมติแต่อย่างใด


ขอบคุณเนื้อหาจาก ไทยโพสต์ https://www.thaipost.net/politics-news/484893/