สรุปแล้ว ค้างค่าไฟ ได้ 3 เดือน ห้ามตัดไฟ เริ่มเดือนไหน สิ้นสุดเมื่อไหร่ เช็กเลย

สรุปแล้ว ค้างค่าไฟ ได้ 3 เดือน ห้ามตัดไฟ เริ่มเดือนไหน สิ้นสุดเมื่อไหร่ เช็กเลย

ค้างค่าไฟ ได้ 3 เดือน ห้ามตัดไฟ นโยบายช่วยแบ่งเบาภาระประชาชน เงื่อนไขเป็นยังไง เริ่มเดือนไหน สิ้นสุดเมื่อไหร่ เช็กเลย

ค้างค่าไฟ ได้ 3 เดือน ห้ามตัดไฟ นโยบายช่วยแบ่งเบาภาระประชาชน เงื่อนไขเป็นยังไง เริ่มเดือนไหน สิ้นสุดเมื่อไหร่ เช็กเลย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 สรุปแล้ว นโยบาย ค้างค่าไฟ ได้ 3 เดือน ห้ามงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ถอดมิเตอร์ ล่าสุด MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ลดภาระและบรรเทาค่าใช้จ่ายแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 บาทต่อเดือน สามารถค้างค่าไฟได้ในจำนวนเดือนที่มากขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เงื่อนไข ค้างค่าไฟ 3 เดือน นโยบายกระทรวงมหาดไทย ช่วยแบ่งเบาภาระประชาชน
– เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่มีค่าไฟฟ้าไม่เกิน 300 บาทต่อเดือน

– MEA และ PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นไม่เกิน 3 เดือน

– เริ่มต้นโครงการ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2566 – พฤศจิกายน 2567

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าของ PEA สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง และผู้ใช้ไฟฟ้าของ MEA ได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ X: @mea_news และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ขอบคุณเนื้อหาจาก Amarin TV https://www.amarintv.com/news/detail/195126?utm_source=line&utm_medium=feed&utm_campaign=default