บอลไทย

เปิดไทม์ไลน์! “ส.บอลไทย vs ทรูวิชั่นส์” ก่อนถึงบทสรุปฟุตบอลลีกอาชีพ 2563

ด้วยขณะนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ไทยลีก 1 และไทยลีก 2 อยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน การรับสัญญาณ และค่าสิทธิประโยชน์ ประจำฤดูกาล 2563 หลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมฯ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด ได้ดำเนินการประสานงานกับ ทรู วิชั่นส์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งทางหนังสือและอีเมลล์​ มาโดยตลอด ดังนี้

#14มกราคม2563
บริษัท ไทยลีก จำกัด ส่งหนังสือ ที่ TL-035/2563 และ TL-036/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ เรื่องแจ้งโปรแกรมการแข่งขัน ฟุตบอลลีกอาชีพ ประจำฤดูกาล 2563

#3มีนาคม2563
สมาคมฯ ส่งหนังสือที่ ฟ.(ลข) 551/2563 ถึงสโมสรสมาชิก แจ้งเลื่อนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกรายการโดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

#7เมษายน2563
ทรู วิชั่นส์ฯ ส่งหนังสือ TVG 2020/7 ถึงสมาคมฯ ขอปรับลดค่าสิทธิประโยชน์ ฤดูกาล 2563

#14เมษายน2563
สมาคมฯ ประชุมร่วมกับตัวแทนสโมสร T1-T2 ณ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่จะเกิดขึ้นต่อไป (ในที่ประชุมสโมสรสมาชิกลงมติเป็นเอกฉันท์ ที่จะกลับมาแข่งขันในช่วงเดือนกันยายน 2563 และจบฤดูกาลในเดือนพฤษภาคม 2564)

#22เมษายน2563
สมาคมฯ ส่งหนังสือที่ ฟ.077/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ แจ้งว่าไม่ได้ยกเลิกการแข่งขัน เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยุติลงและสามารถกลับมาจัดการแข่งขันได้ จะส่งสัญญาณให้ทรู วิชั่นส์ฯ ตามสิทธิที่มีจนสิ้นสุดฤดูกาล 2563 ซึ่งอาจเป็นระยะเวลาภายหลังสิ้นสุดปีปฏิทิน 2563

#28เมษายน2563
ทรู วิชั่นส์ฯ ส่งหนังสือ ที่ TVG 2020/8 ถึงสมาคมฯ เรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยให้จัดการแข่งขันและส่งสัญญาณแก่ทรู วิชั่นส์ฯ ให้ครบถ้วนตามสัญญาภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

#8พฤษภาคม2563
สมาคมฯ มีหนังสือ ที่ ฟ. 086/2563 ส่งปฏิทินการแข่งขันใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ฤดูกาล 2563 ให้กับ ทรู วิชั่นส์ฯ ระบุว่า หากทรูยินยอมหรือคิดเห็นประการใด ให้ตอบกลับภายใน 15 วันนับแต่ได้รับหนังสือ ( ผู้บริหาร ทรู วิชั่นส์ฯ ได้ตอบกลับอีเมลล์​ ว่าได้รับหนังสือดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว​ และจะรีบตอบกลับโดยเร็ว​ แต่เมื่อครบกำหนด​ 15​ วัน​ ก็ไม่มีการตอบกลับมา)​

#19มิถุนายน2563
สมาคมฯ มีหนังสือ ที่ ฟ. 131/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ เรื่องเกี่ยวกับการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขัน โดยขอให้เตรียมความพร้อมในการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพฤดูกาลปี 2563 ตามปฏิทินการแข่งขันใหม่

#26มิถุนายน2563
ทรู วิชั่นส์ฯ ส่งหนังสือที่ TVG2020/10 ถึงสมาคมฯ แจ้งว่าไม่เห็นด้วยกับการแข่งขันตามปฏิทินใหม่ บัดนี้ได้มีการผ่อนปรนให้จัดการแข่งขันได้แล้ว สมาคมฯ ย่อมสามารถจัดการแข่งขันได้ทันที จึงขอให้กลับมาจัดการแข่งขันพร้อมส่งสัญญาณให้ ทรู วิชั่นส์ฯ และติดต่อ ทรู วิชั่นส์ฯ เพื่อเจรจากำหนดค่าสิทธิประโยชน์ใหม่ ภายใน 14 วันนับแต่ได้รับหนังสือ

#1กรกฎาคม2563
สมาคมฯ ส่งหนังสือที่ ฟ.146/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ แจ้งว่ายังไม่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลฤดูกาล 2563 และส่งสัญญาณให้ ทรู วิชั่นส์ฯ ได้ภายใน 14 วันตามที่ร้องขอ เนื่องจากต้องรอคู่มือการแข่งขันจากทางราชการก่อน

#3กรกฎาคม2563
สมาคมฯ ส่งหนังสือที่ ฟ.147/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ สอบถามว่ามีความประสงค์รับสัญญาณแบบใด โดยขอให้ ทรู วิชั่นส์ฯ ตอบกลับภายใน 15 วันนับแต่ได้รับหนังสือ

#10กรกฎาคม2563
ทรู วิชั่นส์ฯ ส่งหนังสือ TVG 2020/11 ถึง สมาคมฯ แจ้งการรับสัญญาณและการคำนวณค่าสิทธิประโยชน์ โดยพร้อมยินดีเข้าเจรจากับสมาคมฯ

#13กรกฎาคม2563
สมาคมฯ ส่งหนังสือที่ ฟ.155/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ แจ้งว่ายินดีที่จะเจรจากับ ทรู วิชั่นส์ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิประโยชน์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ ฤดูกาล 2563 โดยพร้อมเจรจากันภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

#16กรกฎาคม2563
ทรู วิชั่นส์ฯ ส่งหนังสือ TVG 2020/12 ถึง สมาคมฯ แจ้งขอเลื่อนนัดหมายการประชุมเรื่องสิทธิประโยชน์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ ฤดูกาล 2563 เป็นวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เพื่อหาข้อยุติร่วมกับสมาคมฯ

#16กรกฎาคม2563
บริษัท ไทยลีกฯ ส่งหนังสือที่ TL-212/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ เชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ไทยลีก 1 และไทยลีก 2 ในวันที่ 21 ก.ค. 2563

#17กรกฎาคม2563
ทรู วิชั่นส์ฯ ส่งหนังสือที่ TVG2020/13 ถึง บริษัท ไทยลีกฯ แจ้งว่าไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากผู้บริหารติดภารกิจเร่งด่วน และกรณีการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดและการคำนวณค่าสิทธิประโยชน์ ได้นัดหมายจะประชุมกับสมาคมฯ ไว้แล้วในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

#24กรกฎาคม2563
บทสรุปการเจรจาระหว่าง สมาคมฯ กับ ทรูวิชั่นส์ จะจบลงอย่างไร? คงต้องรอติดตาม…


ขอบคุณเนื้อหาจาก Soccersuck.com http://www.soccersuck.com/boards/topic/1902845

 

Ad Space

You Might Also Like