บ้าบอลติดเทรนด์

กทม.ปรับเวลาลงทะเบียนรับวัคซีนตั้งแต่ 9 โมง จองแล้ว 1.2 ล้านคน

กทม.ปรับเวลาลงทะเบียนรับวัคซีนตั้งแต่ 9 โมง จองแล้ว 1.2 ล้านคน

วันที่ 27 พ.ค.2564 ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานครเปิดให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ที่ประสงค์รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ลงทะเบียนภายใต้โครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันที่ 27 พ.ค. ผ่านทาง 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ เว็บไซต์ไทยร่วมใจดอทคอม แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการ โดยจะให้บริการฉีดวัคซีน 7 มิ.ย.- ก.ค.2564

จองฉีดวัคซีนแล้ว 1.2 ล้านคน

สำหรับยอดผู้ลงทะเบียน ณ เวลา 18.00 น. มีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีน 1,248,235 คน แบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง 798,511 คน กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์ไทยร่วมใจดอทคอมและร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการ 449,724 คน โดยมีผู้ที่นัดหมายเลือกวันเวลา สถานที่ฉีดวัคซีนเรียบร้อย 1,004,191 คน สำหรับข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่าง ๆ จะนำไปรวมกับฐานข้อมูลกลางของกระทรวงสาธารณสุข MOPH Immunization Center หรือ MOPH – IC ซึ่งจะไม่มีความซ้ำซ้อนเมื่อรับวัคซีนแต่อย่างใด

ส่วนปัญหาที่พบในขณะนี้ เช่น ไม่สามารถเลือกสถานที่ที่ต้องการได้ จากการตรวจสอบพบว่า เนื่องจากเมื่อผู้ลงทะเบียนเลื่อนสถานที่แล้วแต่ไม่ได้กดคลิกเลือก ทำให้ระบบกลับไปที่ค่าเริ่มต้น ซึ่งจะเร่งแก้ไขปัญหานี้ รวมทั้งเพิ่มตัวเลือกอาชีพอื่น ๆ และอัพเดทให้ระบบสามารถแก้ไขข้อมูลที่ประชาชนได้ลงทะเบียนไว้แล้วต่อไป

ปรับเวลาจองฉีดวัคซีน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีข้อมูลเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก จึงขอเลื่อนเวลาเปิดให้บริการจองรับวัคซีน ตั้งแต่วันนี้ (28 พ.ค.) เป็นต้นไป โดยจะเลื่อนเวลาเปิดให้บริการจองรับวัคซีนสำหรับ เว็บไซต์ไทยร่วมใจดอทคอม และแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เป็นเวลา 09.00-22.00 น. และสำหรับการจองผ่านร้านสะดวกซื้อ สามารถจองได้ระหว่างเวลา 09.00-18.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้ดีขึ้นต่อไป

โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้บริการจองวัคซีนโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯปลอดภัย” ครั้งนี้จะให้บริการเฉพาะกลุ่มประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 18-59 ปี 10 เดือน และรับบริการฉีด ณ หน่วยบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาล 25 แห่ง เท่านั้น โดยเป็นประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพฯ และประชาชนที่มีทะเบียนอยู่ต่างจังหวัดแต่มาทำงานในกรุงเทพฯ ซึ่งมีข้อมูลในระบบประกันสังคมและผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของประกันสังคมแต่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของรัฐ ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี และผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลข้างเคียงจากการรับวัคซีนควรลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมและรับบริการ ณ โรงพยาบาล ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ ในส่วนของชาวต่างชาติที่มาทำงานในกรุงเทพฯ ให้รอแนวทางจากกระทรวงสาธารณสุขก่อน

 


ขอบคุณเนื้อหาจาก Thai PBS https://news.thaipbs.or.th/content/304721

 

Ad Space

You Might Also Like