บ้าบอลติดเทรนด์

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 – ยิ่งใช้ยิ่งได้ กรุงไทยเผย เตรียมพร้อมระบบรองรับได้มากกว่า 30 ล้านคน

กรุงไทย เตรียมพร้อมระบบทุกด้าน มั่นใจลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3 -ยิ่งใช้ยิ่งได้”  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ชูศักยภาพ “ระบบคลาวด์” รองรับผู้ลงทะเบียนพร้อมกันได้จำนวนมาก ส่วนแอปฯ เป๋าตัง สามารถรองรับผู้ใช้งานได้มากกว่า 30 ล้านคน  แนะทยอยลงทะเบียนรับสิทธิ โครงการคนละครึ่งให้สิทธิถึง 31 ล้านสิทธิ

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ยิ่งใช้ยิ่งได้

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ยิ่งใช้ยิ่งได้

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติมาตรการลดค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 ผ่านโครงการเพิ่มกำลังซื้อ คนละครึ่ง และยิ่งใข้ยิ่งได้ นั้น    ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ได้เตรียมความพร้อมระบบไว้ทุกด้าน เพื่อให้การลงทะเบียน และการใช้สิทธิของประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ทั้งนี้ จากการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบคลาวด์มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ  ทำให้ธนาคารมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่ง สามารถรองรับผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันระบบสามารถรองรับจำนวนผู้ลงทะเบียนพร้อมกันได้ประมาณ 1.6 ล้านรายต่อวินาที ขณะที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง สามารถรองรับผู้ใช้งานได้มากกว่า 30  ล้านคน 

ขั้นตอนการลงทะเบียน คนละครึ่ง – ยิ่งใช้ยิ่งได้

โครงการ คนละครึ่งระยะที่ 

เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ในเวลา 06.00 22.00 น.ของทุกวัน โดยผู้ที่เคยรับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 จะต้องลงทะเบียนรับสิทธิเช่นเดียวกับผู้ประสงค์รับสิทธิรายใหม่ ระบบ “ไม่มีการจองสิทธิ” ให้กับรายเดิม

1. กรณีเคยเข้าร่วมมาตรการ หรือโครงการของรัฐ ที่มีแอปฯเป๋าตัง

  • สามารถลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง  หรือเว็บไซต์  www.คนละครึ่ง.com   โดยผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐที่ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง จะ “ลดเวลา”การกรอกข้อมูล เนื่องจากระบบจะดึงข้อมูลเดิมมาให้อัตโนมัติ ผู้ลงทะเบียนเพียงตรวจสอบข้อมูล   และกรอกข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วน 
  • รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน 

2. กรณีไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ หรือโครงการของรัฐ  

  • สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com 
  • รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน  
  • ดาวน์โหลดแอปฯเป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวตน เพื่อใช้สิทธิผ่าน G-Wallet 

ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่ง รับสิทธิผ่านแอปฯเป๋าตัง โดยใช้จ่ายในร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2564  โดยประชาชนสามารถ “ทยอย” ลงทะเบียนรับสิทธิได้  เนื่องจากโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3  เปิดให้สิทธิกับประชาชนทั้งหมดถึง 31 ล้านสิทธิ 

โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ 

เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ในเวลา 06.00 22.00 น. ของทุกวัน

1. กรณีเคยเข้าร่วมมาตรการ หรือ โครงการของรัฐ ที่มีแอปฯเป๋าตัง 

  • สามารถลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตังหรือเว็บไซต์  www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com 
  • รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ  

2. กรณีไม่เคยเข้าร่วมมาตรการหรือ โครงการของรัฐ 

  • สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งใด้.com 
  • รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ  
  • ดาวน์โหลดแอปฯเป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวตนใช้สิทธิผ่าน G-Wallet 

โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เริ่มใช้จ่ายจาก G-Wallet ในร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2564  โดยจ่ายได้ไม่เกิน5,000 บาท/คน/วัน ยอดใช้จ่าย 40,000 บาทแรก ได้รับ E-Voucher คืน 10% ยอดใช้จ่าย 40,001-60,000 ได้รับ E-Voucher คืน 15%  โดยริ่มรับ E-Voucher ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2564  และสิ้นสุดการใช้จ่ายเพื่อรับ E-Voucher วันที่ 30 กันยายน 2564 

ทั้งนี้ ผู้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง หรือ ยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ใช้สิทธิโครงการเราชนะผ่านบัตรประชาชน โดยสามารถเลือกรับสิทธิได้เพียงโครงการเดียวเท่านั้น  นอกจากนี้ ผู้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง และยิ่งใช้ยิ่งได้ ก่อนใช้สิทธิครั้งแรก จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่สาขา หรือ  ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทย หรือผู้ที่มีแอปฯ  “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนมาแล้ว


ขอบคุณเนื้อหาจาก Techsauce https://techsauce.co/news/krungthai-register-half-project-paotang

 

Ad Space

You Might Also Like