บ้าบอลติดเทรนด์

สาวลาวแต่งหนุ่มไทย14ปี โวยถูกปฏิเสธฉีดวัคซีน ถามทำไมรัฐบาลฉีดตัวแทนWHOได้

วัคซีนโควิด (1)

สาวลาวแต่งงานหนุ่มไทย โวยถูกปฏิเสธฉีดวัคซีน ถามทำไมรัฐบาลฉีดให้ตัวแทน WHO ได้

สาวลาวแต่งหนุ่มไทย 14 ปี โวยถูกปฏิเสธฉีดวัคซีน ทั้งที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทยแล้ว-มีบุตร 1 คน ถามทำไมรัฐบาลฉีดให้ตัวแทน WHO ได้

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.64 ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านนายอดิศร ร่มสินธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 มีลักษณะการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สำหรับผู้ที่ถือสัญชาติต่างประเทศที่แต่งงานกับคนไทย ที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย และขอให้เสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับการกระทำดังกล่าวเสีย หรืองดเว้นการการปฏิบัติใดๆที่จะละเมิดสิทธิของประชาชน

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากครอบครัวของนายสายัญห์ เพ็ชรจรูญ ว่าภรรยาคือน.ส.มะนีกอน เพ็ดชมพู อายุ 34 ปี สัญชาติลาวที่ได้แต่งงาน และจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทยแล้ว มีบุตร 1 คน รวมถึงได้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า 14 ปี โดยมีเอกสารของทางราชการค่อนข้างครบถ้วนทุกอย่าง และทางทูตลาวประจำประเทศไทยได้รับรองว่าน.ส.มะนีกอน เป็นบุคคลสัญชาติลาวจริง เพียงแต่ว่ายังไม่ได้จดทะเบียนโอนสัญชาติเป็นสัญชาติไทย ฉะนั้นเมื่อรัฐบาลไทยประกาศให้คนไทย รวมทั้งคนต่างชาติที่อยู่ประเทศไทยสามารถฉีดวัคซีนได้ น.ส.มะนีกอนก็ได้ใช้สิทธิในฐานะที่ตัวเองได้อยู่ในประเทศไทยมานาน

เบื้องต้นลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านทางแอพพลิเคชันที่ทางราชการประกาศให้ผู้แสดงความประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และระบบก็ตอบสนองต่อคำขอแล้ว แต่ภายหลังทางระบบได้แจ้งเตือนว่าน.ส.มะนีกอนไม่ได้มีสัญชาติไทย ทำให้ไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ จึงเป็นเรื่องที่น่าสงสัยว่าเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุขในประกาศดังกล่าว เพราะเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.64 เราได้รับทราบมาว่าทั้งรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ตัวแทนขององค์การอนามัยโลก (WHO) มาฉีดเป็นเข็มแรกในไทย แต่ในกรณีของน.ส.มะนีกอน ที่เป็นเสมือนคนไทยกลับถูกปฏิเสธในการฉีด หรือระบบของกระทรวงสาธารณสุขมีอะไรที่สลับซับซ้อน หรือวันที่ให้ตัวแทนขององค์การอนามัยโลกมาฉีดเป็นเพียงแค่การสร้างภาพ

เชื่อว่ากรณีนี้ไม่ใช่กรณีเดียวของประเทศไทยที่ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยมานาน และยังเชื่อว่าเชื้อโรคมันไม่ได้แยกประเทศ แยกสัญชาติ ฉะนั้นเขาควรได้รับการฉีดวัคซีน จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ไปพูดคุยกับกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางมาตรการชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในไทย ควรจะได้รับสิทธิเขารับการฉีดวัคซีนได้

ด้านนายอดิศร กล่าวว่า ตนยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ และนำเสนอต่อผู้ตรวจฯ เชื่อว่าในส่วนการฉีดวัคซีนนั้นเชื้อโรคไม่ได้คน เมื่อมาอยู่ในไทยแล้วจึงควรได้รับการฉีดวัคซีน ถ้าไม่ได้ฉีดของลำบาก


ขอบคุณเนื้อหาจาก Khaosod https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_6467261

 

Ad Space

You Might Also Like