บอลไทย

อย่างไม่มีกำหนด!สมาคมฯเลื่อนการประชุมใหญ่ประจำปี

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ยังคงทวีความรุนแรงภายในประเทศ ประกอบกับข้อกำหนดของทางภาครัฐ ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน

โดยให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจัดการประชุมในช่วงระยะเวลานี้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมา การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้สั่งปิดสถานที่ภายในความรับผิดชอบ (สนามกีฬาหัวหมาก)

ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของกรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกัน โดยมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 อย่างไรก็ตาม สถานที่ที่กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

อยู่ในบริเวณสนามกีฬาหัวหมาก ซึ่งมีคำสั่งให้ปิด เปิดได้เฉพาะพื้นที่ซึ่งจัดให้มีบริการฉีดวัคซีน หรือบริการทางแพทย์ และการสาธารณสุขอื่นๆนั้น และการดำเนินการประชุมจำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่สมาคม

และ บจ.ไทยลีก มากกว่า 5 คน ทำการจัดระบบตรวจสอบสมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุม และสื่อสารกับสมาชิกที่มีมากกว่า 300 รายในระหว่างการประชุม ซึ่งจำนวนเจ้าหน้าที่จะเกินกว่าที่ข้อกำหนดอนุญาตไว้

รวมไปถึงการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่สมาคมบางส่วน เมื่อวันที่ 20-21 ก.ค.64 สมาคมฯ จึงขอแจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 อย่างไม่มีกำหนด

โดยได้ทำการแจ้งสโมสรสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(ฟีฟ่า), สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย(เอเอฟซี) สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน(เอเอฟเอฟ) ถึงข้อจำกัดในการจัดการประชุม

และจะมีการแจ้งวันประชุมและรูปแบบอีกครั้ง


ขอบคุณเนื้อหาจาก Rakball.com https://www.rakball.com/570682.html

 

Ad Space

You Might Also Like