บ้าบอลติดเทรนด์

กางไทม์ไลน์เยียวยา โอนพร้อมเพย์รอบต่อไป 20ส.ค./23-24 ส.ค.เช็กสิทธิเยียวยามาตรา 33 ม.39 ม.40 ทั้ง 29 จว.

กางไทม์ไลน์เยียวยา โอนพร้อมเพย์รอบต่อไป 20ส.ค./23-24 ส.ค.เช็กสิทธิเยียวยามาตรา 33 ม.39 ม.40 ทั้ง 29 จว.

ประกันสังคม เปิดไทม์ไลน์จ่ายเงินเยียวยา 2,500 – 6 แสน ทุกกลุ่ม 20 ส.ค.โอนอีกรอบ ม.33 จ่ายเยียวยา 5,000 รอบแรก 23 ส.ค. ตรวจสอบสิทธิเยียวยาด่วนที่ www.sso.go.th

ความคืบหน้ามาตรการเยียวยาล็อกดาวน์ เยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ภายใต้เงื่อนไขผู้ประกันตนมาตรา 33 ลูกจ้างและ นายจ้าง ต้องประกอบอาชีพใน 9 กลุ่มกิจการที่รัฐบาลประกาศให้หยุด ปิดสถานที่ ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 และ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ต้องประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่ 29 จังหวัดและจ่ายเงินสมทบครบถ้วนตามเงื่อนเวลาที่กำหนด 

พีพีทีวี นิวมิเดีย อัปเดตไทม์ไลน์ การโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 ทุกกลุ่มดังนี้

เปิดตรวจสอบสิทธิเยียวยา ม.39 ม.40 เช็ก www.sso.go.th รับ 5,000 "ม.33" ตกหล่น เงินเข้าพร้อมเพย์ 2,500…

เคาะ 24 ส.ค.จ่าย 5,000 เยียวยาผู้ประกันตน ม.39 ม.40 เปิดแผน – ไทม์ไลน์เยียวยา 29 จังหวัด 13 จว.ได้เพ…

อัปเดตเยียวยา ม.39 ม.40 ทยอยโอนเงินวันละ 1 ล้านรายเริ่ม 24 ส.ค. ส่วนลดค่าเทอมเริ่มโอน 31 ส.ค.นี้

  • 29 จังหวัดได้รับสิทธิเยียวยาผู้ประกันตน 

ทบทวนอีกครั้งพื้นที่ได้รับสิทธิเยียวยาผู้ประกันตน โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 

กลุ่ม 10 จังหวัดแรก ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ยะลา ปัตตานี นราธิวาสและ สงขลา

กลุ่ม 3 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

กลุ่ม 16 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี   สมุทรสงคราม  สุพรรณบุรี   เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  ราชบุรี  อ่างทอง  นครนายก  ปราจีนบุรี  ลพบุรี  ระยอง สิงห์บุรี   สระบุรี  นครราชสีมา  เพชรบูรณ์  ตาก  

  • ตรวจสอบสิทธิเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 

สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ตรวจสอบสิทธิเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 ผู้ประกันตน และมาตรา 40 แล้ว พร้อมแนะนำ สำหรับผู้ที่เพิ่งสมัคร หรือเพิ่งชำระเงินสมทบผู้ประกันตน ให้เข้าตรวจสอบสิทธิในวันถัดไป เนื่องจากระบบใช้เวลาในการเชื่อมโยงข้อมูล หากค้นตาตรวจสอบสิทธิิในทันทีจึงยังไม่พบว่าได้รับสิทธิ

สำนักงานประกันสังคม ขยายเวลาให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระใน 19 จังหวัด ประกอบด้วย  ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สมุทรสงคราม  สุพรรณบุรี   เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  ราชบุรี  อ่างทอง  นครนายก  ปราจีนบุรี  ลพบุรี  ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา  เพชรบูรณ์ และ ตาก สมัครและชำระเงินสมทบ ได้ภายในวันที่ 24 ส.ค.64 เพื่อได้สิทธิสมบูรณ์ ได้รับเงินเยียวยา 1 เดือน 5,000 บาท ที่ ข้ึนทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 https://www.sso.go.th/section40_regist/

 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน ที่ประกอบอาชีพใน 9 กลุ่มกิจการ ตรวจสอบสิทธิเยียวยารับเงิยเยียวยา 2,500 บาท ได้ที่ www.sso.go.th หรือ ตรวจสอบสิทธิเยียวยามาตรา 33 

 

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ตรวจสอบสิทธิเยียวยามาตรา 39 ได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ตรวจสอบสิทธิเยียวยามาตรา 40 ได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news

 

วิธีสมัคร “พร้อมเพย์” กับธนาคาร รับเงินเยียวยาล็อกดาวน์ มาตรา 33 มาตรา 39 – 40 ใน 9 กลุ่มกิจการ

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผย ไทม์ไลน์จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนกลุ่มต่างๆ ดังนี้

  • ผู้ประกันตนมาตรา 33 และนายจ้างประกอบอาชีพใน 9 กลุ่มกิจการ

1.ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 

4-6 ส.ค. 64   โอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรามาตรา 33 คนละ 2,500 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์(ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น)  สำหรับผู้ที่ทำงานในพื้นที่ 10 จังหวัดแรก กทม. ปริมณฑล และ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

9 ส.ค. 64   โอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรามาตรา 33 คนละ 2,500 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์(ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น)  สำหรับผู้ที่ทำงานในพื้นที่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

13 ส.ค. 64 โอนเงินเยียวยา 2,500 บาท ให้กลุ่มตกหล่น และกลุ่มขอทบทวนสิทธิ ที่อาจเกิดจากบัญชีไม่ผูพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน บัญชีถูกปิดเพราะไม่มีความเคลื่อนไหว ฯลฯ

20 ส.ค. 64 เป็นต้นไป โอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรามาตรา 33 คนละ 2,500 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์(ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น)  สำหรับผู้ที่ทำงานในพื้นที่ 16 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี   สมุทรสงคราม  สุพรรณบุรี   เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  ราชบุรี  อ่างทอง  นครนายก ปราจีนบุรี  ลพบุรี  ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา  เพชรบูรณ์ และ ตาก ทั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลของนายจ้างและประเภทกิจการ อาจทำให้บางกลุ่มการได้รับเงินเยียวยาหลังวันที่ 20 ส.ค.64 และการโอนจะสามารโอนได้วันละสูงสุด 1.5 ล้านรายเท่านั้น 

สำหรับกลุ่มที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วได้รับสิทธิเยียวยา แต่ยังไม่ได้รับเงิน 2,500 บาท สามารถขอทบทวนสิทธิได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสารยื่นทบทวนสิทธิ

ทั้งนี้นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงานย้ำว่าจะทยอยโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิิทุกวันศุกร์ 

2.นายจ้าง มาตรา 33 ใน  9 กลุ่มกิจการ

10 ส.ค. และ 13 ส.ค. 64 ได้รับเงินเยียวยาตามจำนวนลูกจ้างสูงสุด 600,000 บาท ไปแล้ว สำหรับนายจ้างมาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดแรกทีประกาศล็อกดาวน์ ประมาณ 13,000 ราย วงเงินมากว่า 540 ล้านบาท

สำหรับนายจ้างมาตรา 33 ใน 16 จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์ภายหลัง ยังไม่กำหนด

  • ผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น

23 ส.ค. 64 กำหนดโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น ให้กลุ่ม 10 จังหวัดแรก กทม.ปริมณฑล และจังหวัดภาคใต้  

  • ผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น 

24 ส.ค.64 โอนเงิน5,000 บาท รอบแรก ให้ 2 กลุ่ม

กลุ่มแรกผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 10 จังหวัดแรกที่ประกาศล็อดาวน์ โดยโอนวันละ สูงสุด 1.5 ล้านราย

กลุ่มที่ 2 ผุ้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ที่สมัครและจ่ายเงินสมทบภายใน วันที่ 3 ส.ค.64 กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยามาตรา 40 รอบแรก

 

ขณะที่หลังจากวันที่ 24 ส.ค.64 เมื่อหมดเขตสมัครและชำระเงินผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ประกาศล็อดาวน์ 19 จังหวัด จะเริ่มตรวจสอบข้อมูลและทยอยโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตร 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 19 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สมุทรสงคราม  สุพรรณบุรี   เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  ราชบุรี  อ่างทอง  นครนายก  ปราจีนบุรี  ลพบุรี  ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา  เพชรบูรณ์ และ ตาก ต่อไป 

 


ขอบคุณเนื้อหาจาก PPTV HD 36 https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/154235?utm_source=line&utm_medium=linetoday_original&utm_campaign=news_154235

 

Ad Space

You Might Also Like