บ้าบอลติดเทรนด์

สังฆาธิการกาฬสินธุ์ ต่อแถวลาออก ประท้วงคำสั่งปลด “พระเทพสารเมธี” พ้นเจ้าคณะจังหวัด

สังฆาธิการกาฬสินธุ์ ต่อแถวลาออก ประท้วงคำสั่งปลด

พระสงฆ์สายป่ากาฬสินธ์ ทยอยยื่นใบลาออกจากตำแหน่งพระสังฆาธิการ ต่อสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว ประท้วงคำสั่งปลดเจ้าคณะจังหวัด ระบุ รับไม่ได้ต่อระบบการปกครองที่ไม่เป็นธรรม

จากกรณี ที่มหาเถรสมาคม (มส.) มีคำสั่งแต่งตั้งพระสังฆาธิการ และปลดเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป ซึ่งหนึ่งในนั้นมีพระเทพสารเมธี หรือ เจ้าคุณบัวศรี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) รวมอยู่ด้วยนั้น
วันนี้ (18 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานว่าพระครูโสภณธรรมอุดม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุทธคุณ เจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Sophonthamudom กล่าวถึงเจตนาที่ลาออกจากการเป็นตำแหน่งพระสังฆาธิการ โดยระบุว่า

เจตนาที่ขอลาออก

กระผม/อาตมา พระครูโสภณธรรมอุดม ในส่วนตัวไม่รู้จักกับท่านพระครูสุทธิญาณโสภณ หรือท่านพระอาจารย์เล็ก ว่าที่เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) เลย

ฉะนั้นจึงไม่มีข้อครหาใด ๆ ซึ่งกันและกัน เพียงแต่รู้สึกว่า 30 ปีที่อยู่ในแวดวงพระสังฆาธิการนั้น การปกครองการบริหารจัดการคณะสงฆ์ ไม่เป็นไปตามกฏหมาย บทบัญญัติ กฏมหาเถรสมาคม
บทลงโทษที่นำมาใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชา กับใช้อำนาจโดยถ่ายเดียว ไม่ได้ใช้ตามข้อกำหนดกฏเกณฑ์ที่วางไว้เลย

ดังนั้น ผม/อาตมา พระครูโสภณธรรมอุดม เจ้าคณะอำเภอห้วย (ธ) จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก (ธ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรรมใดที่ผม/อาตมา ได้ล่วงเกินท่าทั้งหลายด้วย กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ด้วยความรู้ก็ดี ด้วยความไม่รู้ก็ดี ด้วยความมีสติก็ดี ด้วยความไม่มีสติก็ดี ขอท่านทั้งหลาย จงงดซึ่งกรรมนั้น เฉกเช่นเดียวกัน ผม/อาตมา ก็ขออโหสิกรรมแก่ทุกๆท่านเช่นกัน

ก่อนหน้านั้นพระครูโสภณธรรมอุดม ก็ได้โพสตฺ์ข้อความ ระบายถึงความรู้สึกต่อมติมหาเถรสมาคม และการแสดงเจตนาลาออก จากตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก โดยระบุว่า

พรหมจรรย์ที่มืดมนและเศร้าหมอง

พระภิกษุ-สามเณรในประเทศไทย ณ เวลานี้คาดว่ามีไม่เกิน 3 แสนรูป เมื่อเทียบกับประชากรในประเทศน่าจะเกือบ 70 ล้านคน อัตราเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 0.42% ของประชากรทั้งประเทศ

ข้าพเจ้าตั้งคำถามว่า ในเมื่อพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นอีกเสาหลักหนึ่งของชาติ ที่มีมาแต่โบราณกาล ล้มลุกคลุกคลานต่อสู้ฟันฝ่า แม้ในภาวะมีศึกสงคราม พระสงฆ์ยังต้องเป็นที่พึ่งทั้งทางกาย และทางใจ
แต่ในปัจจุบันทำไมพระสงฆ์ต้องถูกกระทำย่ำยีได้ถึงเพียงนี้

จริงอยู่ที่ว่าเมื่อสละทางโลกมาแล้ว ก็ควรสละในเรื่องโลก ๆ ที่เป็นโลกียวิสัยให้หมดตามไปด้วย

การถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูป โดยไม่มีการไตร่สวน และชี้มูลความผิดให้ประจักษ์ต่อสาธารณชน และต่อตัวของผู้กระทำผิดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรมแล้วหรือ อย่างน้อยการให้สิทธิ์ และรักษาสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์ ควรจะมีให้โดยเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิต หรือฆราวาส

ประการสำคัญพระภิกษุ-สามเณร ทั่วราชอาณาจักรก็มีแค่หยิบมือเดียว แล้วจะให้สงฆ์ปกครองสงฆ์ไม่ได้จริงหรือ

พระภิกษุสามเณร เป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องเข้ามาปกครองดูแลทุกกรณีด้วยหรือ

สิ่งเหล่านี้เป็นคำถามมาโดยตลอด และก็ไม่มีคำตอบมาโดยตลอดเช่นกัน

น่าจะถึงเวลาที่พระสงฆ์เราจะต้องแสดงออกในความต้องการที่จะปกครองตนเอง โดยหลักธรรมวินัยโดยใช้หลักธรรมาธิปไตย ไม่ใช่ใช้หลักประชาธิปไตยของคนหมู่มากในยุคของคนที่ไม่รู้จักความผิดชอบชั่วดีอย่างในทุกวันนี้

นอกจาก พระครูโสภณธรรมอุดมแล้ว วันนี้มีรายงานด้วยว่า พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ และตำบล ได้เขียนจดหมายลาออกแล้ว และยังมีเจ้าคณะอำเภอสมเด็จ (ธ) ได้ยื่นใบลาออกต่อสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว

ทั้งนี้ การลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก ของพระครูโสภณธรรมอุดมมีขึ้น หลังก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า นับแต่วันที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติ ประกาศใบตราตั้งเจ้าคณะจังหวัดออกมา เจ้าอาวาสวัดป่าในจังหวัดกาฬสินธุ์ จะทยอยลาออกเป็นชุด ๆ โดยเบื้องต้น มีเจ้าอาวาสวัดป่าที่จะลาออกชุดแรกแล้ว 20 วัด จากนั้นก็จะมีวัดอื่น ๆ ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ลาออก จนกว่าจะครบ 200 กว่าวัด


ขอบคุณเนื้อหาจาก sanook.com https://www.sanook.com/news/8460170/?utm_source=linetoday&utm_medium=organic&utm_campaign=linetoday-direct

 

Ad Space

You Might Also Like