บ้าบอลติดเทรนด์

2 จว. แล้ว คำสั่งห้ามประชาชนใช้บริการ หากยังไม่ “ฉีดวัคซีน”

2 จังหวัด "ยะลา" และ "พะเยา" ออกคำสั่งห้ามประชาชนที่ยังไม่ได้ "ฉีดวัคซีน" เข้าใช้บริการ ธนาคาร และ หน่วยงาน อปท. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้การฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2 จังหวัด "ยะลา" และ "พะเยา" ออกคำสั่งห้ามประชาชนที่ยังไม่ได้ "ฉีดวัคซีน" เข้าใช้บริการ ธนาคาร และ หน่วยงาน อปท. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้การฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 

หลังจาก 18 ต.ค. 64 นายภิรมย์ นิลทยา "ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา" ในฐานะประธานกรรมการโรคติตต่อจังหวัดยะลา ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการกระตุ้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ตามที่ได้เสนสอข่าวไปนั้น 

 

 

ต่อมาวานนี้ (22 ต.ค.2564) ในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ เอกสาร ลงนามโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เรื่อง ขอความร่วมมือให้ธนาคารทุกแห่ง ในจังหวัดพะเยา ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยส่งถึงประธานชมรมธนาคารจังหวัดพะเยา 

 

 

ประกาศคำสั่ง จังหวัดที่ห้าม ธนาคารทุกแห่ง ให้บริการผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

 

 

โดยระบุว่า จากที่กระทรวงสาธารณสุขให้คนไทยทุกคนได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ตามความสมัครใจครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร ตามมติคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2564 และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้กำหนดให้การบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิดของแต่ละพื้นที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และนายกรัฐมนตรีมีนโนบายเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 ซึ่ง จ.พะเยา ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด ได้จำนวน 201,278 คน คิดเป็นร้อยละ 42.98 ณ วันที่ 19 ต.ค.64

 ในการนี้ จังหวัดพะเยา จึงขอความร่วมมือท่านให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม โดยต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน หรือ เอกสารรับรองในแอพพลิเคชันหมอพร้อม หรือ สติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ยืนยันการได้รับวัคซีนติดไว้บริเวณหลังบัตรประจำตัวประชาชน

 


ขอบคุณเนื้อหาจาก คมชัดลึกออนไลน์ https://www.komchadluek.net/hot-social/489453

 

Ad Space

You Might Also Like