บ้าบอลติดเทรนด์

เปิดไทม์ไลน์เงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2564 ได้เพิ่มเท่าไหร่ เงินเข้าวันไหน

เปิดไทม์ไลน์เงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2564 ได้เพิ่มเท่าไหร่ เงินเข้าวันไหน

ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับเงินเพิ่มเติมจากรัฐบาลที่อัดฉีดให้เพื่อใช้ลดค่าครองชีพตลอดระยะเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ย.-ธ.ค. 64) ในเดือนพฤศจิกายน 2564

ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับเงินเพิ่มเติมจากรัฐบาลที่อัดฉีดให้เพื่อใช้ลดค่าครองชีพตลอดระยะเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ย.-ธ.ค. 64) ในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวงเงินที่รัฐบาลโอนให้ในเดือน พ.ย. นี้ บางส่วนจะสามารถกดออกมาเป็นเงินสด หรือทบวงเงินในเดือนถัดไปได้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

– ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

– วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (45 บาท 3 เดือนรูดลดค่าก๊าซได้ 1 ครั้ง)

ขณะเดียวกัน ยังจะได้รับวงเงินเพิ่มกำลังซื้ออีก 500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ย.-ธ.ค. 64) แต่ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถทบวงเงินได้

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

– เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระเงินค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อน จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในภายหลัง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เงินเขาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ต่อเดือน

– ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาทต่อเดือน)

– ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน

อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย. 63-ก.ย. 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฮ! รับเงินเพิ่ม 300 บาท นาน 2 เดือน พ.ย.-ธ.ค.นี้
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดลงทะเบียน มกราคม 2565 ธนกร แย้มเกณฑ์ใหม่สกัด จนทิพย์
คืบ ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบปี 65 คนว่างงาน-รายได้ไม่เกิน 1 แสน ฉลุยเกณฑ์เบื้องต้น 


ขอบคุณเนื้อหาจาก Amarin TV https://www.amarintv.com/news/detail/105764?utm_source=line&utm_medium=feed&utm_campaign=default

 

Ad Space

You Might Also Like