บ้าบอลติดเทรนด์

ทดสอบหน้ากากอนามัย ไม่ผ่านมาตรฐาน 41 ยี่ห้อ

ทดสอบหน้ากากอนามัย ไม่ผ่านมาตรฐาน 41 ยี่ห้อ

กทม. 30 พ.ย.-สภาองค์กรของผู้บริโภค เผยผลการทดสอบหน้ากากอนามัย ชนิดใช้ครั้งเดียว 60 ยี่ห้อ พบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 41 ยี่ห้อ จี้ สมอ.ยกหน้ากากอนามัยเป็นสินค้ามาตรฐานบังคับ

สภาองค์กรของผู้บริโภค หรือ สอบ. และเครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้บริโภคร่วมกันแถลงผลการทดสอบหน้ากากอนามัย ชนิดใช้ครั้งเดียว หลังจากมีประชาชนร้องเรียนไปยังคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา และตั้งข้อสังเกตว่าหน้ากากอนามัยที่ใช้กันทั่วไป อาจไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19

ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง กรรมการนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภค และผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าและบริการ เปิดเผยว่า มีการสุ่มตัวอย่างหน้ากากอนามัย ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ขายตามท้องตลาด 60 ยี่ห้อ เก็บข้อมูลระหว่าง 16 ส.ค.-3 ต.ค.64 แบ่งเป็นหน้ากากอนามัยใช้งานทั่วไป 14 ยี่ห้อ หน้ากากใช้งานด้านการแพทย์ (Medical grade) และหน้ากากอนามัยด้านการแพทย์ทางศัลยกรรม (Surgical grade) 27 ยี่ห้อ และ หน้ากากกลุ่มอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ มาตรฐาน N95 และ KN95 จำนวน 19 ยี่ห้อ นำไปทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาดเล็ก 0.1ไมครอน และ 0.3ไมครอน และทดสอบการซึมผ่านของอากาศและการทดสอบการหายใจ ตรวจวิเคราะตามมาตรฐาน มอก.2424-2562

ดร.ไพบูลย์ ระบุถึงผลการทดสอบ พบว่าในระดับการป้องกันการใช้งานทั่วไป ที่กำหนดให้ต้องมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ95 ต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 4.0 mm H20/Cm2 จากการทดสอบทั้งหมด 14 ยี่ห้อ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3 ยี่ห้อ มี 1 ยี่ห้อที่ผ่านมาตรฐาน แต่ไม่เป็นไปตามที่โฆษณาไว้ และไม่ผ่านเกณฑ์ 11 ยี่ห้อ ระดับป้องกันการใช้งานด้านการแพทย์ (Medical grade) และด้านการแพทย์ทางศัลยกรรม (Surgical grade) กำหนดให้ต้องมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ98 ต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 5.0 mm H20/Cm2 จากการทดสอบทั้งหมด 27 ยี่ห้อ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3 ยี่ห้อ ไม่ผ่านเกณฑ์ 24 ยี่ห้อ ระดับป้องกันการใช้งานปกป้องทางเดินหายใจ มาตรฐาน N95 และ KN95 กำหนดให้ต้องมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ95 ต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 3.5 mm H20/Cm2 จากการทดสอบทั้งหมด19ยี่ห้อ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 13 ยี่ห้อ ไม่ผ่านเกณฑ์ 6 ยี่ห้อ

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า ผลการทดสอบครั้งนี้จะทำให้ผู้บริโภคมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อหน้ากากอนามัย ซึ่ง สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้มีการนำข้อมูลนี้เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) อย. และ สคบ. โดยสภาองค์กรของผู้บริโภค ได้เสนอให้ สมอ.กำหนดให้หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวเป็นมาตรฐานบังคับและกำหนดบทลงโทษในกรณีที่ผู้ประกอบการกระทำผิดหรือ ละเมิดสิทธิผู้บริโภค และเสนอให้อย.ตรวจสอบเชิงรุกกับหน้ากากอนมัยที่ผลิตในประเทศหรือนำเข้า เพื่อให้หน้ากากอนามัยมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค.-สำนักข่าวไทย


ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักข่าวไทย Online https://tna.mcot.net/social-833860

 

Ad Space

You Might Also Like