บ้าบอลติดเทรนด์

เช็ก! เงื่อนไข สภากาชาดไทย เปิดจองฉีด “โมเดอร์นา” ฟรี

เช็ก! เงื่อนไข สภากาชาดไทย เปิดจองฉีด

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เริ่มเวลา 13.00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ผ่านระบบของสถานเสาวภา สำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป มีเงื่อนไขคือจะต้องไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 มาก่อน กับผู้ที่ต้องการฉีดกระตุ้นเข็ม 3 โดยมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

สภากาชาดไทย เปิดหลักฐานสั่งจอง"โมเดอร์นา" 1 ล้านโดส ปัดตัดยอดรพ.เอกชน

แนวทางฉีด “โมเดอร์นา” ของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน แนะเลือกใช้ตามความเหมาะสม

1. ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใด ๆ มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ม มีระยะห่าง 4 สัปดาห์

ลงทะเบียน วันที่ 29 พ.ย. 2564 เวลา 13.00 น. คลิก https://vaccine-trcs.kcmh.or.th
เลือกวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 6 ธ.ค. 2564 จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 3 ม.ค. 2565
เลือกวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 7 ธ.ค. 2564 จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 4 ม.ค. 2565ฃ

2. ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป  ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา  ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม หรือ เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

ลงทะเบียน วันที่ 29 พ.ย. 2564 เวลา 13.00 น. คลิก https://trcs-booster.kcmh.or.th
เลือกวันฉีดวัคซีนในวันที่ 1, 2, 3, 8, 9, 10 ธ.ค. 2564

เมื่อลงทะเบียนแล้วและกดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอสรุปข้อมูลการลงทะเบียนไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับวัคซีน

หมายเหตุ : หากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ
– กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
– กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ์ 
– สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

"โอไมครอน" ยังไม่เจอในไทย ยืนยัน RT-PCR และ ATK ยังตรวจได้

เบื้องหลังชื่อสายพันธุ์โควิด-19 “โอไมครอน” ทำไมข้ามตัวอักษร “นิว-ซี”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 06 5205 3686 หรือ 0 2252 0161-4 ในวันและเวลาทำการ
 


ขอบคุณเนื้อหาจาก PPTV HD 36 https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/161542?utm_source=line&utm_medium=linetoday_original&utm_campaign=news_161542

 

Ad Space

You Might Also Like