บ้าบอลติดเทรนด์

อัพเดทล่าสุด จ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 39 และ 40

คืบหน้า! กรณีจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 และ ม.40 แล้วกว่า 1 แสนล้านบาท พร้อมเตรียมตั้งกองทุนคุ้มครองแรงงาน "นอกระบบ" เพิ่มสิทธิประโยชน์ ม.40

ข่าววันนี้ 3 ธ.ค. 64 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เผยว่า รัฐบาลได้เริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบใน 9 ประเภทกิจการ ครอบคลุมพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

อัพเดทล่าสุด จ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 39 และ 40

เริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบัน การจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน มาตรา 33, 39 และ 40 โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้จ่ายไปแล้ว100,807,738,500 บาท ครอบคลุม นายจ้าง 176,769 แห่ง และผู้ประกันตน 12,096,818 คน 

สำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ จากสถิติปี 2563 พบว่ามีแรงงานนอกระบบกว่า 20.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 53.8 ของผู้มีงานทำทั้งหมด 37.9 ล้านคน อยู่ในภาคเกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 55.6 รองลงมาคือ ภาคการค้าและบริการ ร้อยละ 34.1 และภาคการผลิต ร้อยละ 10.3 นั้น รัฐบาลมีนโยบายดูแลเพื่อให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ในการประกอบอาชีพและหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุม

อัพเดทล่าสุด จ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 39 และ 40

ระยะต่อไป จะดำเนินการจัดตั้ง "กองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ" ตามมติ ครม. (30 พ.ย.) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

“รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ขอเชิญชวนให้มาสมัครเป็นสมาชิกประกันสังคม มาตรา 40 เพราะจะได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณี เช่น ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตาย และขณะนี้ รัฐบาลได้ขยาย อายุผู้ประกันตน มาตรา 40 เป็น 65 ปี ทั้งนี้ในระยะต่อไป เมื่อกองทุนฯ ได้จัดตั้งเป็นที่เรียบร้อย ก็จะเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงเงินทุนประกอบอาชีพ และความมั่นคงในการประกอบอาชีพ” นางสาวรัชดา กล่าว 


ขอบคุณเนื้อหาจาก ThaiNews – ไทยนิวส์ออนไลน์ https://www.thainewsonline.co/news/826289

 

Ad Space

You Might Also Like