บ้าบอลติดเทรนด์

เตรียมเสนอ”ผ่อนปรนการสวมหน้ากากอนามัย”เป็นของขวัญให้ประชาชน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย เตรียมเสนอเรื่อง COVID Safe Area ให้รัฐบาลพิจารณาอนุญาตให้มีการผ่อนปรนการสวมหน้ากากอนามัย

17 ธันวาคม 2564 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอเรื่อง COVID Safe Area ให้รัฐบาลพิจารณาอนุญาตให้มีการผ่อนปรนการสวมหน้ากากอนามัยในบางพื้นที่ เช่น สวนสาธารณะหรือชายหาด 

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

เมื่อสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศสามารถควบคุมได้ดี การฉีดวัคซีนมีความครอบคลุม โดยต้องมีข้อกำหนดในการปฏิบัติเพิ่มเติม เช่น การรักษาระยะห่าง ห้ามขายอาหาร และการลดความแออัด เพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนได้รู้สึกถึงการใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติและผ่อนคลายมากขึ้น 

 

หน้ากากอนามัย

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายผลักดันให้โรงพยาบาล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละเขตสุขภาพ จัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดขึ้น เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชและการใช้ยาเสพติด ซึ่งจะส่งผลดีกว่าการส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชโดยตรงและ
มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ทั้งยังช่วยให้โรงพยาบาลจิตเวชได้ดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาแทรกซ้อนได้อย่างเต็มที่ โดยหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดแห่งใหม่ของโรงพยาบาลชัยภูมิ


ขอบคุณเนื้อหาจาก TNews https://www.tnews.co.th/social/556052

 

Ad Space

You Might Also Like