ไฮไลท์บอล

Marseille 1 – 1 Lille

Ligue 1 Marseille 1 – 1 Lille

ไฮไลท์บอล

Paris Saint-Germain 2 – 0 Brest

Ligue 1 Paris Saint-Germain 2 – 0 Brest

ไฮไลท์บอล

Lyon 1 – 1 Paris Saint-Germain

Ligue 1 Lyon 1 – 1 Paris Saint-Germain

ไฮไลท์บอล

Bordeaux 0 – 1 Marseille

Ligue 1 Bordeaux 0 – 1 Marseille

ไฮไลท์บอล

Lyon 1 – 1 Metz

Ligue 1 Lyon 1 – 1 Metz

ไฮไลท์บอล

Bordeaux 2 – 3 Lille

Ligue 1 Bordeaux 2 – 3 Lille

ไฮไลท์บอล

Monaco 2 – 1 Rennes

Ligue 1 Monaco 2 – 1 Rennes

ไฮไลท์บอล

Lorient 1 – 1 Paris Saint-Germain

Ligue 1 Lorient 1 – 1 Paris Saint-Germain