ไฮไลท์บอล

Chelsea 2 – 1 Dinamo Zagreb

Champions League Chelsea 2 – 1 Dinamo Zagreb

ไฮไลท์บอล

Dinamo Zagreb 0 – 4 AC Milan

Champions League Dinamo Zagreb 0 – 4 AC Milan

ไฮไลท์บอล

AC Milan 3 – 1 Dinamo Zagreb

.embed-card { background: #fff; border: 1px solid #ddd; border-radius: 3px; } .embed-card-media { position: relative; } .embed-card-media .embed-image, .embed-card-media>img { width: 100%; display: block; margin: 0 auto; } .embed-play {