ไฮไลท์บอล

Arsenal 1 – 0 FC Zurich

Europa League Arsenal 1 – 0 FC Zurich